Landstar Express

Our Frequent Routes

Utako Terminal
To
Agege Terminal

Abuja To Lagos
Client

Utako Terminal
To
Ebutte Meta Terminal

Abuja To Lagos
Client

Mando Garage Terminal
To
Agege Terminal

Kaduna To Lagos
Client

Mando Garage Terminal
To
Ebutte Meta Terminal

KADUNA To Lagos
Client

Sabon Gari Terminal
To
Agege Terminal

Kano To Lagos
Client

Sabon Gari Terminal
To
Ebutte Meta Terminal

Kano To Lagos
Client